Welke NTP-server gebruik ik om mijn sip-client op het gnTel platform aan te melden?

Je gebruikt hiervoor ntp.gntel.nl