Als je al diensten van gnTel afneemt, worden de kosten voor FlexMobile dan op jouw factuur opgenomen?

Ja, de kosten van FlexMobile komen op de factuur er bij.